Om oss


 

Verksamheten startade i början av 60-talet då Hed Fasad grundades. Byggnadsfirma SE Puts & Murning har drivits sedan 70-talet. Under 2010 slog vi ihop verksamheterna och under vårt gemensamma namn SEHED kommer vi även i framtiden att vara med och utveckla byggbranschen. I början av 2011 förvärvades ett företag som kompletterar vår verksamhet med beläggningsmaterial för balkonger.

Vårt tekniska kunnande gör att vi alltid kan föreslå kostnadseffektiva lösningar för slutkunden. Som Generalentreprenör, Totalentreprenör eller Underentreprenör arbetar vi med följande ledstjärnor:

• Produktions – och Kostnadseffektivitet

• Kvalitet

• Miljö & Etik

 


 


 

Som komplett fasadentreprenör under 50 års tid klarar vi de flesta önskemål som kan uppkomma inom våra specialistområden. Renovering av det så kallade miljonprogrammet, äldre fastigheter, kulturfastigheter, kontor och offentliga byggnader såsom skolor, sjukhus och kyrkor: Vi erbjuder heltäckande fasadlösningar för alla typer av fastigheter. Våra produkter skall ha en mycket lång hållbarhet. Detta kräver att medarbetarna har gedigen yrkeskompetens och att vi ställer extra höga krav på våra leverantörer och underentreprenörer.

Det här är exempel på vad vi gör för våra uppdragsgivare:

•      Alla typer av murningsarbeten

•      Renovering av putsade fasader

•      Tilläggsisolering med puts

•      Balkongarbeten med renovering, utvidgning och inglasning

•      Nykonstruktion av balkonger och räcken

•      Renovering och omläggning av yttertak

•      Fönsterbyte och fönsterrenovering

•      Entrépartier och ytterdörrar

•      Loftgångar