Tjänster


 

Som komplett fasadentreprenör under 50 års tid klarar vi de flesta önskemål som kan uppkomma inom våra specialistområden. Renovering av det så kallade miljonprogrammet, äldre fastigheter, kulturfastigheter, kontor och offentliga byggnader såsom skolor, sjukhus och kyrkor: Vi erbjuder heltäckande fasadlösningar för alla typer av fastigheter. Våra produkter skall ha en mycket lång hållbarhet. Detta kräver att medarbetarna har gedigen yrkeskompetens och att vi ställer extra höga krav på våra leverantörer och underentreprenörer.

Det här är exempel på vad vi gör för våra uppdragsgivare:

•      Alla typer av murningsarbeten

•      Renovering av putsade fasader

•      Tilläggsisolering med puts

•      Balkongarbeten med renovering, utvidgning och inglasning

•      Nykonstruktion av balkonger och räcken

•      Renovering och omläggning av yttertak

•      Fönsterbyte och fönsterrenovering

•      Entrépartier och ytterdörrar

•      Loftgångar